Darmowa dostawa do Paczkomat® od 100 zł.
 

Polityka prywatności

sklepu internetowego Shelter.pl1. W jakim celu zamieszczamy Politykę prywatności?

Celem Polityki prywatności jest poinformowanie naszych klientów o zasadach gromadzenia i przetwarzania ich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez administratorów sklepu internetowego www.shelter.pl w związku z funkcjonowaniem ww. sklepu.


2. Jaka jest podstawa prawna gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych?

Informacje zawarte poniżej zostały skonstruowane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” oraz na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
Administrator danych osobowych zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych naszych klientów, a klienci Sklepu internetowego akceptują zasady polityki prywatności zawarte poniżej.


3. Kto jest administratorem danych osobowych na stronie internetowej www.shelter.pl?

Administratorem danych osobowych na stronie internetowej www.shelter.pl, zwanej dalej „Sklepem internetowym”, jest Shelter.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001015369 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 8992950624; REGON: 524343237.


4. Jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane?

W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego, mogą być przetwarzane następujące dane naszych klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP lub KRS, adres IP urządzenia, numer rachunku bankowego lub inne informacje przekazane nam przez użytkowników Sklepu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym, poczty tradycyjnej lub poprzez kontakt telefoniczny.


5. W jakim celu są gromadzone i przetwarzane dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego?

- w celu skorzystania z oferty naszego Sklepu internetowego poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia
- w celu wysyłki produktów zamówionych przez naszych klientów w Sklepie internetowym,
- w celu odpowiedzi na pytania klientów Sklepu internetowego oraz umożliwienia im kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w na niniejszej stronie, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego
- w celu dobrowolnej rejestracji, tj. założenia konta przez naszych klientów w Sklepie internetowym. W powyższej sytuacji przechowujemy podane dane, aby ułatwić naszym klientom w przyszłości korzystanie ze Sklepu internetowego do momentu wyrejestrowania (usunięcia konta)
- w celu realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego w przypadku sprzedaży na odległość, w związku ze złożonym oświadczeniem o odstąpieniu
- w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
- w celu zawarcia i wykonywania umowy z naszymi kontrahentami


6. Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych w Sklepie internetowym jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na rzecz naszych klientów - uniemożliwi ich świadczenie.


7. Jaki jest czas przechowywania przez nas danych osobowych?

Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, przetwarzamy dane osobowe naszych klientów przez czas, który jest potrzebny do osiągnięcia celów wskazanych powyżej. Po tym okresie dane osobowe naszych klientów zostaną poddane nieodwracalnemu usunięciu lub zniszczeniu na zasadach określonych w RODO.


8. Czy wykorzystujemy pliki Cookies?

Nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do indywidualnych potrzeb naszych klientów. W związku z powyższym, użytkownicy Sklepu internetowego mogą wyrazić zgodę na to, aby wpisane przez nich dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Obsługę plików Cookies można w każdym momencie wyłączyć, w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin naszej strony, takie jak podstrony, które wyświetliłaś/eś, czas, jaki spędziłaś/eś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach.

Korzystamy również z narzędzia Google Tag Manager w celu kontrolowania kampanii reklamowych i tego, w jaki sposób korzystasz z naszych stron. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager.

Korzystamy również z narzędzia Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Poprzez korzystanie z Twittera oraz funkcji „Re-Tweet” strony internetowe, które odwiedzasz zostają powiązane z Twoim kontem na Twitterze i podane do wiadomości innych użytkowników. Do Twittera przesyłane są przy tym również dane. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca naszych stron internetowych nie poznajemy treści przesłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwis Twitter.

Z naszymi stronami internetowymi zintegrowane są funkcje serwisu LinkedIn. Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron internetowych zawierających funkcje portalu LinkedIn nawiązywane jest połączenie z serwerami tego portalu. LinkedIn dowiaduje się przez to, że używając swojego adresu IP odwiedziłeś nasze strony internetowe. Jeżeli klikniesz przycisk „Udostępnij” serwisu LinkedIn, będąc zalogowanym na swoim koncie w tym serwisie, LinkedIn ma możliwość przyporządkowania odwiedzenia naszej strony internetowej do Ciebie i Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca naszych stron internetowych nie poznajemy treści przesłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.
Korzystamy również z platformy Sendinblue, której używamy w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego.


9. Jakie prawa mają klienci Sklepu internetowego w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Naszym klientom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych: - prawo do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych
- prawo dostępu do danych
- prawo żądania sprostowania danych
- prawo do usunięcia danych
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych
- prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych osobowych


10. Wykorzystanie reCAPTCHA

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google. Więcej informacji znajduje się w: Polityka Prywatności i Regulamin.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z ww. praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@shelter.pl. 
0
[]